Kolonihavehus

25 års erfaring med fritidshuse og kolonihavehuse

SelvByg, MedByg eller FærdigByg?

Erfaring med byggeri af kolonihavehuse går mere end 20 år tilbage, det var snedkermester Kim Bengtsson der udviklede konceptet med små elementer udført på værksted, i år 2020 overtog Kenneth Henriksen, KB fritidshus og lage driften sammen med tømrerfirmaet Pribo.

Vi tilbyder at tegne og bygge efter jeres ønsker inden for vores moduler mål, valg af tag, farver på facader og indvendige beklædninger tilpasses

efter bygherres ønsker.

Vi samarbejder med Fremtidens skruefundament, de fortager en skrue test og ud fra den kommer tilbud på fundament.

Vores standard typer starter ved:

SelvByg kolonihavehus

Du sørger for hele opstillingsproces- sen af basishus. Du afhenter husets elementer i form af bundrammer, facadeelementer og vinduer, tagkon- struktion samt alle øvrige materialer til færdigt udvendigt hus. Du sørger selv for opstilling udfra de leverede tegninger/anvisninger. Som tillæg kan du vælge at få leveret samtlige materialer.

MedByg kolonihavehus

Vi opstiller basishuset (råhus) med færdig tagkonstruktion og undertag samt udvendige døre og vinduer. Alle indvendige arbejder udføres af dig efter vores beskrivelse og materiale- leverance.

FærdigByg kolonihavehus

Vi opstiller basishuset (råhus) med færdig tagkonstruktion og undertag samt udvendige døre og vinduer. Alle indvendige arbejder udføres af dig efter vores beskrivelse og materiale- leverance.

Udfyld vores kontaktformular